Русский Українські English Slovenski
Наші послуги
Наші партнери
Яндекс.Погода

Торгова марка в Словаччині і в ЄС

Група компанії  SLOVAKIAINVEST.RU  пропонує Вам свої послуги по реєстрації торгівельних марок.

 

Для чого потрібна торгівельна марка?

Торгівельна марка, перш за все, відрізняє вашу компанію, вироблений продукт або послуги від усіх інших компаній, товарів та послуг, які існують на ринку.

Добре відомі торгівельні марки (бренди) збільшують рентабельність компанії, сприяють їх узнаванню та тим самим підвищують об’єми продажу.

Торгівельна марка служить юридичним захистом прав власника і/або виробника товарів та послуг від їх не законного  використання, фальсифікації або копіювання недобросовісними конкурентами. Право власності на зареєстрований товарний знак розглядається як монопольне право.

Зареєстрований торгівельний знак являється капіталом, і може бути предметом залогу.

Права на торгівельний знак можливо продавати або передавати іншій фізичній або юридичній особі повністю або частково.

Торгівельний знак може бути ричагом впливу на ринок, який виступає в якості бар’єру для входу подібних конкурентних товарів та послуг.

 

Що таке торгівельна марка?

Торгівельна марка (товарний знак) представляє собою знак, який дозволяє відрізняти товари та послуги однієї юридичної або фізичної особи від товарів або послуг іншої. Торгівельний знак підтверджує виняткове право власника на вироблені їм товари і/або послуги. Цей знак може бути:

 • Словесний (сполучення букв, слів, словосполучень, цифр, імені власного, фірмового імені, складний, тобто не тільки назва, але і складна назва, або речення), наприклад: Apple, Coca Cola, Im loving it,
 • Зображувальний (рисунок, символ, зображення, графічне зображення, колір, який відрізняє або кольорове сполучення), наприклад, Lactose (маленький крокодил), McDonalds (жовта буква М), Volkswagen (круглий знак із букв V і  W)
 • Звуковий, наприклад, звук при включенні операційної системи Windows, стандартний звук отриманого повідомлення смс,
 • Об’ємний, наприклад: лялька Michelin,
 • Або комбінований, наприклад, зірка для Mercedes Benz.

 

Зареєструвати в якості торгівельної марки не можливо, наприклад:

 • Знаки, які не володіють розрізнювальною здатністю з іншими товарами і/або послугами, наприклад:

«масло»,

 • Які мають назву держав, наприклад: «масло Словаччини»,
 • Які мають назву чужих продуктів або послуг, наприклад: «масло Mercedes»,
 • Які мають загальновідомі географічні назви, наприклад «масло Європа»,
 • Які мають невірну, помилкову інформацію, наприклад: «натуральне коров’яче масло із дерева»,
 • Які складаються виключно із загально прийнятих назв або указівок, які служать для назви виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва усяких товарів і/або послуг, наприклад: «коров’яче масло»,
 • Знаки, які збігаються або повторяють інші торгівельні марки, зареєстровані на третіх осіб для ідентичних товарів або послуг, наприклад: масло «Blue Bonnet» (така назва вже зареєстрована),
 • Інші назви, які суперечать закону про торгівельні марки, наприклад: «саме краще масло в світі».

 

Процес реєстрації торгівельної марки

З подачею формуляру про реєстрацію торгівельної марки автоматично виникає право пріоритету. Пріоритет товарного знаку – переважне право одного заявника на охорону свого товарного знаку по відношенню до іншого заявника, яке обумовлене більш ранішньою датою подання заяви. Протягом трьох місяців із дня подачі заяви, треба представити документ,  який доказує пріоритетне право на даний торгівельний знак, в противному випадку воно буде ігноруватись. Строки розгляду заяви і реєстрації торгівельної марки представляють 6 місяців.

Строк дії зареєстрованого товарного знаку складає 10 років з моменту подання заяви про реєстрацію товарного знаку. По вимозі власника з правом володіння на цей знак або його довіреної особи , дія реєстрації товарного знаку продовжується при умові виплати адміністративного збору на строк подальших 10 років, але не пізніше, чим за 6 місяців до закінчення строку дії.

 

Реєстрація торгівельної марки в Євросоюзі.

Європейський торгівельний знак одним заявником реєструється зразу для всіх країн-членів Євросоюзу (в теперішній час число 27) і діє на всій території ЄС.

Він виконує ті ж основні функції торгівельної марки, але на європейському рівні: визначає походження товару та послуг, гарантує їх незмінну високу якість, і являється однією із форм спілкування з споживачами, виступаючи в якості основи рекламних і PR-компаній.

Європейська торгівельна марка охоплює ринок більш чим 350 мільйонів споживачів в країнах із самим високим в світі рівнем життя. Європейський торгівельний знак також дійсний протягом 10 років і може продовжуватися на невизначний строк. Процедура оформлення європейського торгівельного знаку практично не відрізняється від реєстрації окремої торгівельної марки. Ще однією перевагою являються державні збори. Збори при подачі заявок на реєстрацію Європейського торгівельного знаку значно менші, чим при подачі окремих національних заявок у всі країни-члени ЄС.

Документи, які необхідні для реєстрації Європейської торгівельної марки:

 • Ідентифікаційні дані заявника
 • Відтворення, зображення або репродукція реєстрованого знаку. У випадку об’ємного товарного знаку представити його двохмірне зображення.
 • Перелік товарів та послуг, для яких цей знак буде використаний.
 • Всі інші документи підготовить і подасть наша компанія SLOVAKIAINVEST.RU.
 • При реєстрації європейської торгівельної марки сплачується збір в розмірі 900 євро за три класи товарів та послуг. За кожний додатковий клас товарів та послуг оплачується 16,50 євро. Вартість наших послуг при реєстрації європейської торгівельної марки представляє 799 євро. Також можливо окремо заказати перевірку всіх зареєстрованих торгівельних марок на відсутність марки, яка співпадає з жаданою торгівельною маркою, вартість: 199 євро.
 • У вартість наших послуг по реєстрації торгівельної марки входить:
 • Перевірка відповідності жаданої торгівельної марки з усіма законними вимогами,
 • Перевірка вже зареєстрованих торгівельних марок на відсутність торгівельної марки, яка буде реєструватись,
 • Перевіряються торгівельні марки, які діють в цілому Євросоюзі, а також торгівельні марки, які діють окремо в кожній із країн ЄС.
 • Підготовка заяви і всю решту документів на реєстрацію торгівельної марки,
 • Відстеження процесу реєстрації і рішення можливих питань,
 • Отримання сертифікату про реєстрацію торгівельної марки.

 

Реєстрація торгівельної марки в Словаччині.

Існує три можливості, як зареєструвати торгівельну марку так, щоб діяла на території Словаччини:

 • Зареєструвати окремо національну словацьку торгівельну марку.
 • Зареєструвати Європейську торгівельну марку, яка буде діяти і на території Словаччини, як і на території решти країн-членів Євросоюзу.
 • Зареєструвати торгівельну марку в Словаччині спільно з любою іншою державою.

 

Документи, які необхідні для реєстрації торгівельної марки тільки на території Словаччини:

 • Ідентифікаційні дані заявника
 • Відтворення, зображення або репродукцію знаку, який буде реєструватись. У випадку об’ємного товарного знаку представити його двохмірне зображення.
 • Перелік товарів та послуг, для яких цей знак буде використаний.
 • Всі інші документи підготовить та подасть  наша компанія SLOVAKIAINVEST.RU/
 • При реєстрації торгівельної марки для її дії тільки на території Словаччини, платиться збір у розмірі 165,50 євро за три класи товарів та послуг, що на багато нижчі, чим реєстрація європейської торгівельної марки. Вартість наших послуг при реєстрації європейської торгівельної марки представляє 399 євро. Перевірка зареєстрованих торгівельних марок в Словаччині коштує 99 євро.

 

У вартість наших послуг по реєстрації торгівельної марки на території Словаччини входить:

 • Перевірка відповідності жаданої торгівельної марки із всіма законними вимогами,
 • Перевірка вже зареєстрованих торгівельних марок на відсутність торгівельної марки, яка вже реєстрована,

Перевіряються торгівельні марки, які діють тільки на території Словаччини, а також у Євросоюзі,

 • Підготовка заяви і всіх решту документів на реєстрацію торгівельної марки,
 • Відстеження процесу реєстрації та рішення можливих питань,
 • Отримання сертифікату про реєстрацію торгівельної марки.

 

Реєстрація торгівельної марки в декількох державах

Зареєструвати торгівельну марку, використовуючи послуги компанії  SLOVAKIAINVEST.RU, можливо не тільки в Словаччині або в Євросоюзі, але і в Словаччині спільно з любими іншими державами, у тому числі, наприклад, з Росією або Україною, або, тільки в іншій державі. В цьому зв’язку треба відмітити, що зареєструвати торгівельну марку в декількох державах ЄС, наприклад, в Чехії, Словаччині та Польщі, коштує дешевше, чим реєстрація європейської торгівельної марки.

 

Документи, необхідні для реєстрації торгівельної марки тільки у вибраних державах:

 • Ідентичні дані заявника
 • Відтворення, зображення або репродукція знака, який реєструється. У випадку об’ємного товарного знаку представити його двохмірне зображення.
 • Перелік товарів та послуг, для яких цей знак буде використаний.

Всі інші документи підготовить та подасть наша компанія SLOVAKIAINVEST.RU/

При реєстрації торгівельної марки у вибраних державах, сплачується державний збір за подання заяви в розмірі 99,50 євро за три класи товарів та послуг, а також збір окремо за кожну країну, розмір якої зависить від даної країни. Вартість наших послуг при реєстрації такої торгівельної марки представляє 499 євро. Перевірка зареєстрованих торгівельних марок у вибраних державах коштує 149 євро.

У вартість наших послуг по реєстрації торгівельної марки в декількох вибраних державах входить:

 • Перевірка відповідності жаданої торгівельної марки із всіма законними вимогами,
 • Перевірка вже зареєстрованих торгівельних марок на відсутність торгівельної марки, яка вже реєстрована.
 • Перевіряються торгівельні марки, які вже діють на території вибраних держав,
 • Підготовка заяви і всіх решту документів на реєстрацію торгівельної марки,
 • Відстеження процесу реєстрації та рішення можливих питань,
 • Отримання сертифікату про реєстрацію торгівельної марки.

 

 Kатегорії
Головна
Про нас
Правила захисту персональних даних
Корисна інформація
Контакти
Наші послуги
Інвестиції
Імміграція
Нерухомість
Фірма в Словаччині
Освіта в Словаччині
Навчання словацької мови
Інші послуги
Наші розцінки
Контакти
Контакти: Lazaretska 8, 81101, Bratislava, Slovakia
E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Bratislava: +421 2 321 44 901
Москва: +7-499-504-4421
Київ: +38-044-361-07-72
Fax: +421 2 5292 1319
Cоціальні мережі
© 2008-2018. SlovakiaInvest.ru s.r.o.
All Rights Reserved.
Website development - SVS PRO S.R.O.
Нерухомість в Словаччині,ТМП та ПМП в Словаччині,заснування фірми,імміграція в Словаччину,форум про Словаччину,бізнес в Словаччині,віза в Словаччину.
 • Імміграція
  Вид на проживання, постійне місце проживання, громадянство - корисна інформація, нюанси, з чого почати.
 • Інвестиції
  Цікаві інвестиційні проекти для Вас. Готовий бізнес або готові ідеї! Від кафе до заводу.
 • Фірма в Словаччині
  Почніть свій бізнес у Словаччині! Реєстрація, отримання дозволів, звіти і супровід. Ви займайтеся бізнесом, а ми Вашою підтримкою.
 • Нерухомість
  Оренда, купівля, оцінка, аналізи, підбір нерухомості за Вашими вимогами, все для Вас і Вашого будинку в Словаччині.
 • Навчання
  Запрошуємо Вас вчитися в словацькій школі чи університеті, на курси словацької, індивідуальні заняття або словацька через скайп.
Этот сайт использует файлы cookie. При его посещении Вы с этим выражаете свое согласие. Принимаю
Контакти:     Skype: slovakiainvest.ru,    Москва: +7-499-504-4421,    Київ: +38-044-361-07-72,    Bratislava: +421-2-321-44-901    E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk    
Ми за європейський вибір України... І Росії. Ми за європейський вибір України... І Росії. Ми за європейський вибір України... І Росії.