Русский Українські English Slovenski
Наші послуги
Наші партнери
Яндекс.Погода

Отримання громадянства Словаччини: строки та можливості

Набуття громадянства Словацької Республіки регулюється законом № 40/1993 про громадянство Словацької Республіки, згідно з яким існують три можливості: 

Для тих, хто краще сприймає усну передачу інформації і хотів би познайомитися з нашим фахівцем по громадянству, пропонуємо до перегляду відеоролик. 

Правила набуття громадянства Словацької Республіки

 

Прийом в громадянство Словацької Республіки з 2009 р по 2013 р.:

     2009-2013 2009
2010
2011 2012 2013
1 Україна 323 84 46 62 61 70
2 Сербія 282 43 64 53 55 67
3 Чехія 204 51 47 45 37 24
4 США 187 59 45 34 32 17
5 Угорщина 178 22 14 26 55 61
6 Росія 90 17 15 13 14 31
7 Румунія 78 15 10 18 26 9
8 В'єтнам 58 11 15 5 11 16
9 Ізраїль 31 2 11 5 4 9
10 Німеччина 27 10 7 5 4 1
  Інші країни 291 52 47 66 59 67
  Разом 1 749 366 321 332 358 372

 

Прийом в громадянство Словацької Республіки з 2009 р по 2013 р.:

Прием в гражданство Словацкой Республики

Серед 15 країн, громадяни яких найчастіше набувають словацьке громадянство, є  всі сусідні зі Словаччиною держави, окрім Австрії. Замість неї туди увійшла Німеччина. На першому місці знаходиться Україна, а також в списку є присутні слов'янські держави: Росія, Болгарія, Білорусь і країни колишньої Югославії. Сербія, Румунія та частково Україна займають передові позиції; перш за все - за рахунок словаків, що проживають за кордоном. В'єтнамці  традиційно є в меншості у Словаччині ще з радянського часу. Дещо несподівано побачити серед цих 15 країн Канаду і США, причому США займають четверту позицію і словацьке громадянство отримують в два рази більше американців, ніж росіян. Протягом останніх п'яти років Словаччина приймає в громадянство в середньому одну людину в день. 

Примітка для громадян України 

Між Словаччиною та Україною договору немає, тим не менш, важливо враховувати обмеження українського законодавства. Конституція України в ст. 4 каже: 

«В Україні існує єдине громадянство.»

У разі, якщо громадянин України набув громадянство іншої країни, наприклад, Словаччини, застосовуються положення п. 1 ч. 1 ст. 2 закону «Про громадянство України № 2235-III »: 

«Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносінах з Україною ВІН візнається тільки громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, тоді у правових відносінах з Україною ВІН візнається тільки громадянином України.»

Проте, придбання іншого громадянства  є причиною для позбавлення українського громадянства. П. 1 ч. 1 ст. 19 закону: 

«Добровільне набуття громадянином України  громадянства іншої держави,   якщо на момент такого набуття ВІН досяг повноліття. Добровільнім набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли для набуття громадянства іншої держави громадянин України звертався із Заявою чі клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленому національнім законодавством держави, громадянство якої набуто.»

Однак закон забув про обов'язок громадян України повідомити українську владу про прийом в громадянство іншої країни. Практика в даний момент показує, що Україна особливо не питає, чи придбав громадянин України друге громадянство. Причому, при перетині кордону між Словаччиною та Україною, допускається показувати словацький паспорт словацьким митникам і український - українським. 

Примечание для граждан России
Поскольку международное право имеет приоритет перед внунтригосударственным законодательством, необходимо учитывать положения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой о предотвращении возникновения двойного гражданства от 6 июня 1980 года, который применяется относительно России и Словакии как правопреемников СССР и ЧССР. Статья 5 договора говорит следующее:

«Со дня вступления в силу настоящего Договора компетентные органы Договаривающихся Сторон будут выносить решения о приобретении гражданства одной из Договаривающихся Сторон после предъявления свидетельства о выходе из гражданства другой Договаривающейся Стороны.»

Статья 1 в ч. 1 договора регулирует приобретение гражданства по рождению следующим образом: 

«Родители, один из которых является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй - гражданином другой Договаривающейся Стороны, могут избрать гражданство одной из Договаривающихся Сторон для своего ребенка, родившегося после вступления в силу настоящего Договора. О выборе гражданства родители подают совместное заявление не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.»

Из договора следует, что словацкое и российское двойное гражданство не разрешается,  и одним из необхдимых документов при приеме в гражданство Словакии является отказ от российского гражданства. 

 

Придбання громадянства Словацької Республіки при народженні 

Це найпоширеніший спосіб набуття громадянства Словаччини. Одначе, він стосується лише дітини, батьки якої є словаками, оскільки громадянство Словацької Республіки набуває при народженні дитина: 

 • хоча б один з батьків якої є громадянином Словацької Республіки, 
 • що  народжена на території Словаччини батьком без громадянства, або 
 • що народжена на території Словаччини громадянами іншої держави, яка не придбала громадянство батьків по народженню. 

Отже, в Словаччині використовується принцип - jus sanguinis: по праву крові, тобто,  коли набуття громадянства за народженням стосується громадян Словаччини, діти яких автоматично набувають словацьке громадянство. При цьому не має значення, в якій країні батьки проживають, або де дитина народилася. У разі, якщо дитина народжена громадянином Словаччини та громадянином іншої країни набуває словацьке громадянство, і якщо в подальшому виявляється, що громадянин Словаччини не є її біологічним батьком, то дитина словацьке громадянство зберігає. 

Другий принцип - jus soli: по праву грунту, що означає набуття громадянства держави, на території якого дитина була народжена, і використовується, насамперед, в північній і південній Америці, включаючи США. Проте, обмежений принцип jus soli застосовується і в Словаччині, і стосується дитини, яка народилася на території Словацької Республіки, коли батьки дитини є апатридами, тобто особами без громадянства. Принцип jus soli стосується також випадків, коли дитина з тих чи інших причин не набула громадянство батьків.

Зі сказаного випливає, що іноземці, які бажають, щоб їх дитина отримала громадянство Словаччини, можуть, наприклад, отримати ВНП на території Словаччини, відмовитися від громадянства своєї батьківщини і народити дитину в Словаччині. Дитина в такому випадку автоматично отримає громадянство Словацької Республіки. 

 

Придбання громадянства Словацької Республіки при усиновленні

При усиновленні набувається громадянство Словацької Республіки тільки в разі, якщо хоча б одним з усиновителів є громадянин Словацької Республіки. За аналогією з набуттям громадянства за народженням, не має значення, в якій країні усиновителі проживають. У цьому зв'язку важливо відзначити, що, на відміну, наприклад, від Чехії, усиновлення допускається тільки по відношенню до неповнолітніх дітей. 

 

Придбання громадянства Словацької Республіки прийомом в громадянство

Цей спосіб набуття громадянства відрізняється від перших двох тим, що в даному випадку мова йде про вступ до громадянства за бажанням. Також використовується поняття натуралізація або укорінення. Особа, що бажає набути громадянство, зобов'язана подати про це заяву, і державні органи приймають рішення, маючи право відмовити в громадянстві. 

Із заявою про прийом в громадянство Словацької Республіки має право звертатися іноземець з восьмирічним терміном безперервного дозволу на постійне перебування (ПМП) на території Словацької Республіки, що безпосередньо передує подачі заяви. В разі невдотримання восьмирічного терміну, заяву на прийом в громадянство має право подати іноземець, який має дозвіл на тимчасове або постійне перебування у Словаччині та: 

 • є особою з високими досягненнями для Словацької Республіки в галузі економіки, науки, техніки, культури, соціальної сфери або спорту або набуття громадянства з яких-небудь інших причин, вигідних для Словаччини, 
 • має на території Словаччини безперервний дозвіл на перебування, як мінімум протягом двох років, які безпосередньо передують подачі заяви, і є неповнолітньою дитиною з опікуном, який є громадянином Словацької Республіки або юридичною особою з адресою в Словаччині, 
 • був позбавлений громадянства Словацької Республіки і має дозвіл на перебування, як мінімум протягом двох років, які безпосередньо передують подачі заяви, 
 • має дозвіл на перебування, як мінімум протягом двох років, які безпосередньо передують подачі заяви, і одним з її батьків був в момент його народження чехословацький громадянин, а другим був іноземець і згідно ч. 2 ст. 1 закону № 194/1949 батько - чехословацький громадянин не подав заяву в krajský národný výbor на отримання згоди на придбання чехословацького громадянства, 
 • є закордонним словаком і має дозвіл на постійне перебування на території Словацької Республіки, як мінімум протягом трьох років, які безпосередньо передують подачі заяви, 
 • має на території Словаччини дозвіл на постійне перебування, як мінімум безперервно протягом трьох років до досягнення 18 річного віку, 
 • народився на території Словацької Республіки і має дозвіл на постійне перебування, як мінімум протягом трьох років, які безпосередньо передують подачі заяви, 
 • є особою без громадянства і безперервно проживає на території Словацької Республіки, як мінімум протягом трьох років, які безпосередньо передують подачі заяви, 
 • є біженцем, як мінімум протягом чотирьох років, які безпосередньо передують подачі заяви,
 • перебуває у шлюбі з громадянином Словаччини та проживає з ним на території Словаччини як мінімум п'ять років, які безпосередньо передують подачі заяви, або 
 • безперервно проживає на території Словацької Республіки, як мінімум десять років, і в момент подачі заяви вже має дозвіл на постійне перебування на території Словаччини. 

Особливі умови стосуються осіб, позбавлених громадянства, згідно чинного закону № 40/1993 або раніше діючого закону № 206/1968, 194/1949, 102/1947 чи закону з 1879р. 

Найшвидший спосіб набуття громадянства - на підставі високих досягнень перед Словацькою Республікою; проте, даний спосіб використовується рідко, насамперед, відносно  видатних спортсменів (Настя Кузміна) або великих інвесторів.

Відносно швидко можуть придбати словацьке громадянство закордонні словаки. Їм спочатку необхідно отримати статус закордонного словака, що часто є найважчим кроком. Потім на підставі цього статусу слід отримати ВНП в Словаччині, що здійснити вже набагато простіше, і через три роки з ВНП можна подавати документи на громадянство. 

Іноземці, які не є закордонними словаками і бажають отримати громадянство в прискореному порядку, також, як і закордонні словаки, користуються правом набуття громадянства протягом трьох років. Їм необхідно спочатку отримати ВНП на будь-якій підставі, найчастіше використовується тимчасове місце проживання в Словаччині на підставі підприємницької діяльності. Потім необхідно відмовитися від свого громадянства, і вже через три роки після отримання ВНП можна подавати документи на громадянство. 

Всі інші претенденти найчастіше отримують громадянство через 10 років після отримання ВНП в Словаччині, вже маючи на той момент ПМП

Прийом в громадянство Словацької Республіки здійснює Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки в дозвільному порядку, причому міністерство розглядає заяву на отримання громадянства і передає справу міністру, і тільки міністр внутрішніх справ, відповідно до закону, особисто приймає рішення. 

В процесі розгляду заяви комісія в складі трьох чоловік проводить співбесіду із заявником, яка складається з наступного: 

 • самої співбесіди, яка містить питання, що стосуються особистості заявника, його сім'ї, історії, географії та суспільно-політичного розвитку Словаччини, 
 • читання вголос статті з газети, яка містить як мінімум 500 слів, яку заявник отримає безпосередньо перед читанням, 
 • викладу змісту статті, яку заявник прочитав, для чого йому дається 30 хвилин. 

Термін для прийняття рішення становить 24 місяці, і цей термін може бути продовжений. На практиці рішення приймають протягом першої половини встановленого терміну. Обов'язковою умовою набуття громадянства Словацької Республіки є наступна присяга на вірність: 

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a riadne plniť všetky povinnosti štátneho občana Slovenskej republiky." 

Відмова в громадянстві не впливає на дію ВНП або ПМП, повторно можна подавати  документи на громадянство через 2 роки після відмови.

 Kатегорії
Головна
Про нас
Правила захисту персональних даних
Корисна інформація
Контакти
Наші послуги
Інвестиції
Імміграція
Нерухомість
Фірма в Словаччині
Освіта в Словаччині
Навчання словацької мови
Інші послуги
Наші розцінки
Контакти
Контакти: Lazaretska 8, 81101, Bratislava, Slovakia
E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Bratislava: +421 2 321 44 901
Москва: +7-499-504-4421
Київ: +38-044-361-07-72
Fax: +421 2 5292 1319
Cоціальні мережі
© 2008-2018. SlovakiaInvest.ru s.r.o.
All Rights Reserved.
Website development - SVS PRO S.R.O.
Нерухомість в Словаччині,ТМП та ПМП в Словаччині,заснування фірми,імміграція в Словаччину,форум про Словаччину,бізнес в Словаччині,віза в Словаччину.
 • Імміграція
  Вид на проживання, постійне місце проживання, громадянство - корисна інформація, нюанси, з чого почати.
 • Інвестиції
  Цікаві інвестиційні проекти для Вас. Готовий бізнес або готові ідеї! Від кафе до заводу.
 • Фірма в Словаччині
  Почніть свій бізнес у Словаччині! Реєстрація, отримання дозволів, звіти і супровід. Ви займайтеся бізнесом, а ми Вашою підтримкою.
 • Нерухомість
  Оренда, купівля, оцінка, аналізи, підбір нерухомості за Вашими вимогами, все для Вас і Вашого будинку в Словаччині.
 • Навчання
  Запрошуємо Вас вчитися в словацькій школі чи університеті, на курси словацької, індивідуальні заняття або словацька через скайп.
Этот сайт использует файлы cookie. При его посещении Вы с этим выражаете свое согласие. Принимаю
Контакти:     Skype: slovakiainvest.ru,    Москва: +7-499-504-4421,    Київ: +38-044-361-07-72,    Bratislava: +421-2-321-44-901    E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk    
Ми за європейський вибір України... І Росії. Ми за європейський вибір України... І Росії. Ми за європейський вибір України... І Росії.